Serie Workshops Ecologisch moestuinieren

Het begint met observeren en realiseren welke functies bodem, planten en beestjes tot elkaar hebben. Met dat inzicht kun je de natuurlijke kringlopen in je tuin verder versterken en tot groei en bloei brengen.
Een manier van tuinieren die veel voldoening en verrassingen oplevert.

De serie workshops is als volgt opgebouwd:

1: Wat is ecologisch moestuinieren precies? Wat zijn de kansen en waar moet je rekening mee houden? Welk nut heeft deze aanpak voor mens, dier en planten?

2: De basis = de bodem. Hoe kun je zelf bodemonderzoek doen? Op welke manier kun je de bodem verrijken? En hoe onderhoud en beheer je de bodem van je tuin?

3. Herkennen van kringlopen en elkaar versterkende symbiose. Hoe kun je deze versterkende samenwerking benutten in jouw moestuin?

4. Inrichting van je ecologische moestuin. Welke aanpassing wil je aanbrengen? Hoe benut je de zaaikalender?
De data van deze workshops zijn op de zaterdagen 7 maart, 21 maart, 4 april en 18 april van 9.30 uur – 12 uur.
Kosten: € 60,- voor de 4 workshops.
Aanmelden vooraf is nodig. Via 06 2917 3341 of info@duurzaambodegravenreeuwijk.nl
Locatie: de Hortus Populus in Bodegraven, Weideveldselaan naast de nieuwbouw.

Terug naar home.