Over ons

De Hortus Populus is een gemeenschappelijke tuin met verschillende pijlers.
Lokale groenten, bloemen en kruiden zonder gif en kunstmest.
We telen met elkaar en voor de hele gemeenschap zodat op den duur een betaalde tuinman zijn inkomsten uit de tuin verkrijgt. Theo Klomp is nu onze vaste (deeltijd) tuinman. We telen zo dat de gewassen tijd krijgen om te groeien. Omdat de groenten vers zijn en biologisch geteeld ondersteunen ze je eigen gezondheid en smaken ze heerlijk. Maar ook de kwaliteit van de bodem en de natuur neemt toe door onze manier van boeren.

De betrokkenheid van onze abonnementhouders maakt de lokale economie en de gemeenschap sterker. Financieel, maar vooral ook sociaal. De vrijwilligers, de bezoekers, het gezien en gewaardeerd worden van ook minder sterke vrijwilligers geeft sociale verbondenheid.

De Hortus Populus laat duurzaamheid zien. Lokaal voedsel draagt bij aan minder verspilling van voedsel en minder voedselkilometers.

Water besparen we door weinig te sproeien en door het gebruik van een composttoilet. Energie wekken we zelf op met behulp van 9 zonnepanelen waarvan de opgewekte energie bewaard wordt in 4 accu’s. Ons gereedschap vervangen we meer en meer door elektrische apparaten.

De Romeinse barak is een extra bijzonderheid op de Hortus Populus. Het is het enige replica in Nederland.

Op de tuin ontstaat de suggestie van een Romeinse legerplaats. Wij maken de Romeinse barak deels tot museum – een echte soldatenbarak – en deels tot een gemeenschappelijke ruimte om te verblijven en cursussen te geven.

Educatie is belangrijk. Alles wat we leren en ontdekken willen we graag delen met jong en oud. En dat in een omgeving waar ruimte is, waar het groen is en je tot rust komt. Dat brengt je gezondheid, daar wordt je wijzer van.

Op de tuin zijn ook vrijwilligers actief vanwege een re-integratietraject of dagbesteding. Informeer naar de mogelijkheden. Via FermWerk, Vluchtelingenwerk en Vrijwilligerswerk helpen wij vrijwilligers om zich sterker te voelen.

Vervolg 'Hortus in breder verband'

Voorbeelden van deze bewegingen zijn CSA’s (Community Supported Aggriculture) en Toekomstboeren. Beide lobbyen op regeringsniveau voor gezonde landbouw en eerlijke beloning van boeren. Ze zijn betrokken bij het GroenboerenPlan.
De Voedselfamilies van de provincie Zuid Holland bevorderen deze ontwikkeling door deelnemers te verbinden en kennis te delen. Ook de Transitie Coalitie Voedsel doet dat, landelijk.
Land van Ons, Aardpeer, Organisaties als Slow Food en Velt stimuleren biodiversiteit en ecologisch koken, eten en leven. De eerste twee streven daarbij ook naar het beschikbaar krijgen van grond om dat mogelijk te maken.

In eigen gemeente geven we veel aandacht aan het bewustmaken van wat buiten werken in de natuur gecombineerd met gezonde voeding doet voor zowel je geestelijke als lichamelijke gezondheid. Daarom zijn we aangesloten bij het Leefstijl Akkoord. Aan kinderen van de basisscholen worden lessen gegeven en we hebben zelfs een jaarrond lesprogramma geschreven. Dat wordt de komende jaren aan zoveel mogelijk scholen aangeboden. Jaarrond gedurende 4 seizoenen met theorie én praktijklessen. Daarnaast doen we mee met activiteiten voor kinderen en we zorgen daar voor gezonde snacks.
Sinds 1 april zijn we aangesloten bij een Bodegraafse stichting die Samen Gezond propageert. Alle instanties die iets met gezondheid en zorg te maken hebben zijn gebundeld, leren elkaar kennen en wisselen kennis en ervaring uit. Wij hopen dat er breed bewustzijn groeit dat in de natuur werken gezondheid bevordert en dat mensen met een burn-out, eenzaamheid of diverse kwalen gezonder worden wanneer hun hoofd leeg wordt door met hun handen in de grond te werken. Dat is ook wat de Hortus biedt.
Door ons aan te sluiten bij Struinen en Vorsen vergroten we onze bekendheid in de regio. We zijn op de fiets route De tuinhommelroute  als ‘Struinpunt’ opgenomen. Zo weet iedereen die komt kijken van de tuin en haar producten én kan van het nieuw aangelegde Blote Voetenpad genieten. Met Velt Groene Hart organiseren we samen lezingen en activiteiten rond ecologisch koken, eten en leven. Wat betreft onze Romeinse soldatenbarak zijn we dit jaar nog duidelijker opgenomen in het Limes jaarplan. Diverse activiteiten vloeien daaruit voort. We komen op de kaart !

 

Donateurs

De tuin is naar verwachting over een paar jaar financieel zelfvoorzienend.

De start en de eerste jaren hebben veel ondernemers uit onze gemeente ons korting gegeven. Dankzij de vrijwilligers waren de arbeidskosten minimaal. Crowdfunders voor het zonnedak hebben dat speciaal mogelijk gemaakt.

Maar de vele subsidies maakten dat we veel meer voor elkaar hebben gekregen.


Jaarverslagen Stichting Duurzaam-Reeuwijk

Algemeen jaarverslag 2019 >

Financieel jaarverslag 2019 >